Stypendia

Pomoc materialna dla studentów ze środków otrzymanych przez Uczelnię z budżetu państwa stanowią:

  • stypendia socjalne,
  • stypendia dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia Rektora,
  • zapomogi.