KONKURS NA KONCEPCJĘ DROGI KRZYŻOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ W POWSINIE

IMG 7342

Wydział Architektury WSEiZ oraz Parafia pw. Św. Elżbiety w Warszawie zapraszają studentów kierunków Architektura Krajobrazu, Architektura, Architektura Wnętrz oraz kierunków pokrewnych związanych z projektowaniem przestrzeni, do udziału w konkursie na Koncepcję Drogi Krzyżowej oraz Zagospodarowanie Terenu Przy Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie.

O konkursie

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań projektowych w zakresie kreowania przestrzeni towarzyszących obiektom sakralnym a w szczególności zaprojektowania 14 stacji drogi krzyżowej w krajobrazie oraz powiązania z terenem wokół kościoła i Domu Pracy Twórczej.Uzyskane w ten sposób koncepcje posłużą do dalszych prac projektowych.

Teren opracowania konkursowego położony jest w pradolinie Wisły w pobliżu skarpy warszawskiej na południe od pobliskich założeń pałacowo-parkowych w Natolinie i Wilanowie o powierzchni łącznej ok 0,83ha położony jest pomiędzy ul. Ptysiową, Andrutową. Przekorną i Przyczółkową w Wilanowie i obejmuje cześć działki ew. nr 37/7 z obrębu 1-06-84. Podzielony jest na dwa podobszary:
A. Teren o charakterze parkowym.
B. Teren stanowiący zaplecze kościoła z parkingiem i garażami.

Konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia kierunków Architektura Krajobrazu, Architektura, Architektura Wnętrz oraz kierunków pokrewnych związanych z projektowaniem przestrzeni.

Prace konkursowe należy złożyć w Parafii pw. Św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29 (Powsin), do dnia 24.04.2020 r. do godz 15.00. (termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora) (Uwaga! Termin oddania prac został przedłużony).

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Nagrody

 • I miejsce 5 000 zł
 • II miejsce 3 000 zł
 • III miejsce 2 000 zł

Terminy

 • 9.01.2020 r. do godz. 15.00 – zgłoszenia udziału w Konkursie,
 • do dnia 14.01.2020 r. – wyniki kwalifikacji do udziału w Konkursie,
 • do dnia 9.01.2020 r. – zapytania o wyjaśnienia postanowień regulaminu,
 • do dnia 14.01.2020 r. – odpowiedzi na zapytania dot. Regulaminu,
 • do dnia 15.02.2020 r. – pytania merytoryczne odnośnie Konkursu,
 • do dnia 20.02.2020 r. – odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu,
 • do dnia 24.04.2020 r. do godz 15.00. (termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora) – składanie prac konkursowych (Uwaga! Termin oddania prac został przedłużony),
 • do dnia 19.03.2020 r. – rozstrzygnięcie i publiczne ogłoszenie wyników konkursu.

Pytania dotyczące Konkursu, prosimy kierować na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu na Koncepcję Drogi Krzyżowej oraz Zagospodarowanie Terenu Przy Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie

– załącznki nr 1-2 (karta zgłoszenia udziału, zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

– załącznki nr 3 (karta identyfikacyjna pracy konkursowej)

– załącznki nr 4 (pełnomocnictwo)

– załącznki nr 5 (pokwitowanie złożenia pracy konkursowej)

– załącznki nr 6 (mapa zasadnicza)

– załącznki nr 7 (inwentaryzacja)

– załącznki nr 7 cd (inwentaryzacja)

– załącznki nr 8 (wypis i wyrys MPZP)

– załącznki nr 9 (inwentaryzacja fotograficzna)

– załącznki nr 10 (droga krzyżowa dokumentacja fotograficzna)