PRZYPOMINAMY - TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - ERASMUS+ 2021

IMG 7342

Ogłaszamy uzupełniający nabór na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ z projektu KA103-2020.

Jeśli chcesz wyjechać na studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 bądź na praktyki jeszcze w roku akademickim 2020/2021 złóż formularz aplikacyjny w terminie rekrutacji tj. do 31 marca 2021.

Wysokość stypendium zależy od kraju do którego wyjeżdża student i wynosi od 450 euro do 520 euro na miesiąc (studia) oraz od 550 euro do 620 euro na miesiąc (praktyki). Więcej o dofinansowaniu tutaj.

Studenci, posiadający prawo do stypendium socjalnego w momencie przeprowadzania kwalifikacji na zagraniczne studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+, realizować będą mobilność w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2 – 2019” oraz „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3 – 2020” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymując zwiększone stypendium.

Studenci ostatniego roku studiów mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja musi odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów. Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj.

Formularz aplikacyjny (wraz z załącznikami) należy złożyć w pokoju nr 6 ul. Olszewska 12 u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+ : mgr inż. Karoliny Urban i mgr Pauliny Wąż lub przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tylko od 15 marca do 31 marca 2021.

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karolina Urban i mgr Paulina Wąż.
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131
pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

Jeśli się wahasz przeczytaj relację studentów z wyjazdu, weź udział w rekrutacji, wyjedź na Erasmusa i przeżyj przygodę życia!
Studia w Lizbonie
Praktyki w Brukseli