O uczelni

wyższa szkoła

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie, jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. WSEiZ powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62, od 25 lat kształci na studiach stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (studia zaoczne) licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Edukacja w Uczelni odbywa się w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania, na których obecnie studiować można jedenaście kierunków studiów, którymi są:

– Architektura (studia inżynierskie prowadzone od 2000 r.; studia magisterskie prowadzone od 2011 r.),
– Architektura Krajobrazu (studia inżynierskie prowadzone od 1999 r.; studia magisterskie prowadzone od 2020 r.),
– Architektura Wnętrz (studia inżynierskie/licencjackie prowadzone od 2002 r.; studia magisterskie
prowadzone od 2015 r.),
– Budownictwo (studia inżynierskie prowadzone od 2002 r.; studia magisterskie prowadzone od 2020 r. ),
– Wzornictwo (studia licencjackie/inżynierskie prowadzone od 2010 r.),
– Informatyka (studia inżynierskie prowadzone od 2019 r.),
– Mechanika i Budowa Maszyn (studia inżynierskie prowadzone od 2013 r.),
– Ochrona Środowiska (studia inżynierskie/licencjackie prowadzone od 1995 r.; studia magisterskie prowadzone od 2000 r.),
– Zarządzanie (studia licencjackie prowadzone od 1995 r.),
– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia inżynierskie i magisterskie prowadzone od 2001 r.),
– Zdrowie Publiczne (studia licencjackie prowadzone od 2007 r.).

W ramach wyżej wymienionych kierunków studenci mogą zdobyć tytułu:
• inżyniera,
• inżyniera architekta,
• licencjata,
a także na czterech kierunkach studiów
• magistra inżyniera architekta,
• magistra inżyniera,
• magistra.

Misją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest najwyższej jakości, nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów:
zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza, Polski
i Unii Europejskiej,
tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie
z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.

Władze Uczelni dbają o wysoki poziom kształcenia zatrudniając ponad 300 specjalistów z różnych dziedzin. Wykładowcy WSEiZ to nie tylko pracownicy naukowi innych uczelni w Warszawie, ale także praktycy posiadający doświadczenie biznesowe. Dzięki połączeniu wiedzy wykładowców naszej Uczelni oraz zrzeszonych w Wydziałowych Radach Pracodawców przedsiębiorców, z którymi konsultowane są programy studiów (zgodne ze standardami europejskimi) wiemy, że studia w WSEiZ (Warszawa) mają charakter interdyscyplinarny, łączą teorię z praktyką, a dzięki temu, że prowadzone są w trybie projektowym studentów uczą samodzielności i podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
O wysokim poziomie kształcenia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania świadczy również fakt, iż wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną zostały ocenione pozytywnie, a Wydział Architektury otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia!
Studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to także zróżnicowane formy pomocy materialnej dla studentów, m.in. stypendia naukowe, socjalne czy specjalne.

studia warszawa  warszawa studia

Ponieważ Warszawa to doskonałe miejsce do zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów, WSEiZ od początku istnienia związana jest z Miastem Stołecznym, w którym usytuowana jest nasza nowoczesna, przystosowana są do potrzeb osób niepełnosprawnych baza dydaktyczno-administracyjna:

1. Budynek przy ul. Olszewskiej 12 (Warszawa, dzielnica Mokotów) – znajdują się tutaj m.in.: Rektorat ▪ Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Inżynierii i Zarządzania ▪ Sala Senatu ▪ Kwestura ▪ Dział Jakości,Nauczania i Badań ▪ Biuro Współpracy Międzynarodowej ▪ Biuro Karier ▪ Pracownie Projektowe ▪ Mini-Wypożyczalnia Przenośnego Sprzętu Elektronicznego dla Osób Niepełnosprawnych – uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013.

2. Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16 (Warszawa, dzielnica Mokotów) – znajdują się tutaj m.in.: 5 auli wykładowych ▪ 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych ▪ 3 pracownie komputerowe ▪ Pracownie: Fizyczna, Chemiczna, Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, Geologiczna, Fotografii ▪ Pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013 ▪ Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki Komputerowej, Rzeźby, ▪ Galeria Sztuki ▪ Biblioteka i Czytelnia.

3. Budynek przy ul. Grójeckiej 128 (Warszawa, dzielnica Ochota) – znajdują się tutaj m.in.: 2 audytoria po 160 miejsc ▪ 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda ▪ 4 sale do ćwiczeń audytoryjnych po ok. 35 miejsc każda ▪ Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki Komputerowej, Projektowania Mebla. 

4. Nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski k. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33, stanowią działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonem ogrodowym o pow. 110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2, które mają własną oczyszczalnię ścieków.  Znajdują się tutaj m.in.: 5 sal seminaryjnych ▪ Laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Utylizacji Odpadów, Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów ▪ Pracownia Rysunku i Malarstwa ▪ Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe na kierunkach: Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska. 

Obecnie na studia stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne), licencjackie, inżynierskie i magisterskie w WSEiZ uczęszcza kilka tysięcy osób. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu, profesjonalne programy studiów, ścisła współpraca z pracodawcami – to cechy wyróżniające WSEiZ na rynku szkolnictwa wyższego. Nasza jakość wynika z doświadczenia i dbałości o szczegóły dlatego też zapraszamy do nauki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania! WSEiZ… dołącz do nas!

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE NA LATA 2012-2022