Klaudyn-Laski k/Warszawy, ul. Klaudyńska 33

W roku 1998 WSEiZ pozyskała na własność nieruchomość obejmującą budynek i grunt we wsi Klaudyn- Laski w gminie Stare Babice k/Warszawy.

Nieruchomość ta, stanowi działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonem ogrodowym o pow. 110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2, które mają własną oczyszczalnię ścieków.  Znajdują się tutaj m.in.: 5 sal seminaryjnych ▪ Laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Utylizacji Odpadów, Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów ▪ Pracownia Rysunku i Malarstwa ▪

Na terenie nieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu, gdzie są prowadzone między innymi ćwiczenia laboratoryjne z podstaw gospodarki odpadami i zajęcia terenowe na kierunkach Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska.