Budynek administracyjno-dydaktyczny, ul. Olszewska 12 - Siedziba Uczelni

W przebudowywanym budynku o powierzchni ponad 2000 m2 obok nowocześnie wyposażonych pracowni projektowych, mieszczą się m.in.:  Rektorat; Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Ekologii, Zarządzania; Sala Senatu; Kwestura; Dział Jakości, Nauczania i Badań; Biuro Współpracy Międzynarodowej; Biuro Karier; Oficyna Wydawnicza orazMini-Wypożyczalnia Przenośnego Sprzętu Elektronicznego dla Osób Niepełnosprawnych (uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013).