WYSTAWY PRAC STUDENTÓW WSEiZ – 2014

WYSTAWA PT. PRZEDMIOT PODMIOT WYSTAWA PRAC SEMESTRALNYCH STUDENTÓW ARCHITEKTURY WYSTAWA PRAC SEMESTRALNYCH PT. KONCEPCJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z FUNKCJĄ USŁUGOWĄ W PIASECZNIE WYSTAWA PT. ONA I ARCHITEKTURA